Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Ano bojovým sportům ?

front.post
front.public: 27. 08. 2018
time00-kopie

Pokud téma, které si přečtete v nadpise, podrobíme bližšímu zkoumání, skutečně nenajdeme mnoho pádných důvodů, které by dávaly dostatečné argumenty, abychom si odpověděli ne.


 


Bojové sporty jsou dobré nejen pro fyzickou zdatnost, ale také pro tu mnohdy opomíjenou psychickou. V neposlední řadě jistě není na škodu, ani duchovní stránka naší osobnosti, kterou si můžeme bojovými sorty také zdokonalit.


   Důvodů, proč by si lidé měli více všímat bojových sportů je hned několik. Jedním ze základních a mnohdy prvním zmiňovaným důvodem, je především schopnost sebeobrany. A nemusí jít ani o ochranu vlastní osoby, ale i blízkých, přátel nebo majetku. Není tedy těžké pochopit, že pocit síly v době ohrožení, je velmi dobrý. Dalším aspektem, který souvisí s nejen bojovými sporty, je zlepšení fyzické kondice. V dnešní spíše ,,sedací'' době, jsou jakékoliv pohybové aktivity velmi vítané nejen vašim organismem, ale určitě i vámi samotnými. Vždyť kdo by chtěl jen sedět před televizí a tloustnout.  


 


Zlepšení psychické odolnosti, je další dobrou vlastností, kterou lze získat, při cvičení bojových sportů. Jak jsem už zmínil, tento aspekt je často považován za vedlejší, pokud se na něj vůbec vezme zřetel, ale to nic neubírá na jeho důležitosti. Lidé si již pravděpodobně zvykli, že psychická zátěž je něco, s čím se musejí vyrovnávat každý den. Během pracovního dne navíc může být tak intenzivní, že člověk kolikrát přijde z práce zcela ,,vyřízen'' a nemá už na žádné další činnosti energii. I toto se s velkou pravděpodobností změní, pokud dáte prostor bojovým sportům ve vašem životě.  


 


O koncentraci či posílení v duchovní oblasti života, jistě netřeba mluvit, protože se již počítá za samozřejmost. Většina bojových sportů pochází z dálných asijských zemí, kde je duchovní život považován za velmi důležitý. Není proto divu, že tento názor se převádí i do sportů, včetně těch bojových. V mnoha článcích již zmíněná, ale třeba stále opakovaná, je určitě vědomost, že techniky bojů, naučené za dveřmi tělocvičny, by se v běžném životě nikdy neměli používat k ukázce své síly, ale pouze k sebeobraně či k jiným chvílím, kdy je třeba něco nebo někoho ochránit. Tato často omílaná fráze, by měla zvýrazněna, protože bohužel najdeme mnoho příkladů, v nichž se na tento fakt zapomnělo (nebo se ignoroval) a výsledek nebyl vůbec dobrý. Tyto činy bohužel kazí pověst bojových sportům jako celku, což je obrovská škoda, protože právě tato činnost, je velmi zábavná a je jen škoda, že kouzla tohoto odvětví, nenalezlo ještě více lidí, než doposud.


Foto © Depositphotos.com/Novoselov