Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Bojové strategie - Blokáda

front.post
front.public: 23. 10. 2015
time00-kopie
V dnešním díle seriálu o válečných taktikách se podíváme na strategii blokády. Jedná se o taktiku, která klade velký důraz především na zpravodajské složky blokující armády. Ta musí mít k dispozici všechny informace o nepřátelských jednotkách, aby je mohla kontrolovat a ničim i na rozlehlých prostranstvích. Například na moři.

 

Cílem blokády je zamezit protivníkovi v převzetí jakýchkoliv zásob, ať už se jedná o munici nebo o potraviny, a tím ho vyčerpat a tedy donutit ke kapitulaci. Jak již bylo psáno, blokující armáda musí mít přehled o jednotkách, které se je snaží napadnout, jelikož častokrát není možné blokovat celý obvod státu, ale pouze jeho části. V případě hrozby napadení se tak musí vojska přesunout na místo, kde pravděpodobně dojde ke střetu.

 

Nebezpečí pro armádu, která někoho blokuje, tkví samozřejmě také v tom, že zaútočit na ně může i vojsko, které se v blokujícím území nachází. Je tedy třeba hlídat jak vnější, tak vnitřní okraj blokády. Nebezpečí blokády se nachází také v tom, že tento akt je pochopitelně považován za násilný a může k boji vyprovokovat i neutrální armády. Blokující jednotky by poté byly s největší pravděpodobností poraženy a blokáda by velmi rychle skončila.

 

Blokádou, která se asi nejvíce zapsala do historie, byla ta, k níž došlo po skončení druhé světové války na území Berlína. Tehdy vojska Sovětského svazu zablokovaly vstup do západního Berlína a vypukla téměř rok trvající blokáda. Ta by skončila nejspíše katastrofou, kdyby západní spojenci nepřišli s nápadem leteckého mostu. Po zemi se do západního Berlína žádné zásoby dopravit nedaly, ale vzduchem to možné bylo. A tak se denně převážely tisíce tun zásob a to po dobu prakticky jednoho roku. Neuvěřitelné úsilí a vytrvalost jak pilotů letadel, tak samotných obyvatel nakonec znamenaly, že Sovětský svaz byl nucen blokádu ukončit.

 

Jak je tedy patrné, blokáda má za cíl vyčerpat nepřátelská vojska způsobem, že jim odřízne cesty od okolního světa. Tato taktika může trvat třeba jen pár týdnů, nebo také několik měsíců či let. Každopádně se jedná o strategii, která již v současném světě příliš využívána není, a to právě především díky možným politickým dopadům, který by tento akt vyvolal.

Foto © Depositphotos.com/Notorious91