Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Cerakote Tuning

front.post
front.public: 24. 02. 2018
time00-kopie – obnovený

Cerakote je povrchová úprava materiálu na bázi keramiky. Jejím výrobcem je společnost NIC Industries. Může být aplikována na kovy, plasty, polymery a dřevo. Unikátní složení této keramické povrchové úpravy zlepšuje odolnost proti korozi, otěru či jiného mechanického poškození povrchu, proti působení chemických látek a rovněž zvyšuje tvrdost povrchu při zachování houževnatosti.  


 


Každá z těchto vlastností byla důkladně testována tak, aby bylo zaručeno, že produkty Cerakote zůstanou na čele odvětví keramických povrchových úprav. Použití špičkových technologií a materiálů umisťuje Cerakote daleko před své potenciální konkurenty a to jak na poli laboratorních testů, tak při reálném použití.  


 


Nejčastěji používáme produkty Cerakote série H. Tento vícesložkový nástřik musí v konečné fázi aplikace vytvrzen v peci za dodržení přesných teplotních rozsahů. Vykazuje výrazně větší odolnost vůči opotřebení ve srovnání se sérií C. Série C je jednosložkový produkt, který se vytvrzuje při běžné pokojové teplotě. Používá se pro aplikace na materiály či výrobky, které by mohly být poškozeny vytvrzováním v peci (např. kolimátory či plastové části zbraní) a nebo se u nich v běžném provozu předpokládá extrémně vysoká provozní teplota (kompenzátory, kulometné hlavně, tlumiče apod.). Je méně odolný než produkty série H, ale stále daleko odolnější než jakékoli jiné používané barvy.  


 


Na části které jsou namáhány třením a je u nich žádoucí tření snížit, aplikujeme produkt série C Micro Slick Dry Film, který tření účinně snižuje. Pro zákazníky, kteří nechtějí měnit stávající vzhled jejich zbraně (např. ozdobné rytiny, originální povrchová úprava apod.) nabízíme nástřik ze série C Ceramic Micro Clear, který pouze přidá na původní povrch neviditelnou, velice odolnou ochrannou vrstvu.  


 


Proarms Cerakote je součástí společnosti Proarms Training, která se mimo střeleckého a taktického výcviku zabývá rovněž tuningovými úpravami střelných zbraní a výrobou jejich doplňků. Mezi nejzásadnější úpravy zbraní patří i aplikace keramické povrchové úpravy Cerakote. Proarms Training je jediným certifikovaným aplikátorem v ČR. Certifikát byl vydán po absolvování výcviku v aplikaci Cerakote u výhradního zástupce firmy NIC Industries ro Evropu. V současné době (listopad 2013) má společnost za sebou úspěšnou aplikaci produktů Cerakote na více než 80 zbraních. S ohledem na důležitost přesného dodržení technologie aplikace a jiných aspektů je Proarms Cerakote se svými zkušenostmi, certifikací a plnou podporou evropského zástupce NIC Industries jedinou volbou pro bezpečné a účinné aplikování produktů Cerakote v České republice (v současné době probíhají jednání pro rozšíření našeho působení i na Slovensko a Maďarsko).  


http://www.proarms-cerakote.com/