Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Francouzská cizinecká legie

front.post
front.public: 22. 06. 2019
time00-kopie – obnovený-kopie – obnovený

Další slavnou, ozbrojenou složkou, kterou si dnes představíme je Francouzská cizinecká legie. Historie této elitní jednotky francouzské armády je velmi dlouhá. Tím spíše se utvrzuje její věhlas a uznání, které má světě.  


 


Francouzská cizinecká legie vznikla v roce 1831. Nacházeli se v ní dobrovolníci ze zahraničí, jelikož účast v klasické francouzské armádě byla cizincům po červnové revoluci v roce 1830 zakázána. Kromě ochrany francouzského panství se jednotky legionářů zúčastnily také bitev a válek na evropském válčišti, například prusko-francouzské války nebo obou největších světových konfliktů ve dvacátém století. Již tehdy byly jednotky cizineckých legií velmi známé a uznávané jak svými občany tak také svými nepřáteli. Za ta léta se také utvořilo mnoho pravidel a kodexů, které musí každý legionář ctít a dodržovat je.  


 


Jistou zvláštností je, že pokud voják odslouží ve Francouzské cizinecké legii tři roky služby, může žádat o francouzské občanství, pokud je občas v boji zraněn, může o občanství zažádat ihned, jelikož legie ctí heslo: Francouzem se legionář stává nikoliv krví přijatou, ale krví obětovanou. To je jen jedna ze zvláštností, kterou tento vojenský soubor oplývá. Po skončení druhé světové války se zdálo, že francouzská cizinecká legie spěje ke svému konci. To se však nestalo a krize byla po chvíli úspěšně zažehnána. Jednotky legie poté v devadesátých letech pomáhaly v mírových snahách OSN v bývalé Jugoslávii nebo se také aktivně zapojily do první války v Perském zálivu.  


 


Jak již bylo zmíněno, každý voják, jenž se nachází v této jednotce, je povinen dodržovat kodex cti, který má sedm hlavních bodů. Mezi ně patří například slib, že bojovník bude dobrovolně chránit Francii s věrností a se ctí. Dále se v kodexu může dočíst také to, že voják musí zadaný úkol vždy dotáhnout až do konce, i kdyby hrozilo riziko ztráty vlastního života. V neposlední řadě se v kodexu také píše, že každý spolubojovník je vojákům bratr, je nucen jej ctít bez ohledu na rasu, národnost či náboženské vyznání. Jako oficiální motto Francouzské cizinecké legie je poté uváděno: Honneur et Fidélité neboli Čest a Věrnost. Právě na těchto atributech je cizinecká legie postavena.


Foto © Depositphotos.com/mmedp