Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Házení tomahawkem

front.post
front.public: 05. 11. 2018
time00-kopie

Tomahawk je svým způsobem druh zbraně, kterou používali v dávných dobách indiánské kmeny. Pro ty, kdo neví, co tomahavk je, tak by se to dalo definovat jako taková sekyrka, která je velmi ostrá a může být obalená v kůžích. Indiánské kmeny neměli takové zbraně jako bledé tváře, jak říkali bělochům a tak se museli bránit jejich nájezdům tím, co si sami vyrobili.  


 


Tak to bylo kdysi. Postupem času, jak začali mizet indiánské kmeny zásluhou bílých lidí, se však uchovalo něco z jejich kultury, a to byl tomahawk.   V současné době se tomahavk využívá ke sportovním účelům, a to tím způsobem, že se s ním hází, od toho je také odvozeno úsloví hod tomahawkem. Aby se člověk mohl věnovat tomuto sportu, je nutné, projít jistou průpravou. Je to svým způsobem dost nebezpečné a jde i o život, pokud s tomahavkem budete házet po člověku, lehce by se mohlo stát, že byste ho zabili. Je vcelku jisté, že kdyby netrénovaný člověk hodil tomahawkem, tak z devadesáti procent se trefí buď do zad, anebo doprostřed čela či mezi oči. My se však budeme bavit o tomahawku jako o sportovním náčiní.  


  


Jako všechno, tak i tady to má svoje pravidla. Tak předně, než se člověk vůbec pustí do házení tomahawkem, tak by to měl natrénovat. V současné době se hod tomahawkem provozuje nebo lépe řečeno je součástí westernových soutěží. Ty se u nás těší docela slušné oblibě. Nyní půjdeme k pravidlům. Když to vezmeme od těch mezinárodních soutěží, například u mistrovství Evropy, tak zde jsou tři hlavní odnože. Za prvé je to hod na přesnost. To znamená, že ze vzdálenosti čtyř metrů hází závodníci nejprve dva zkušební hody a pak pět ostrých. Měli by se trefit do terče padesát na padesát centimetrů.  


 


V tomto případě na to mají jednu minutu a body se sčítají. Ve druhém případě je to též hod na přesnost, ale je tu několik odchylek. Opět se hází ze vzdálenosti, ale osmi metrů, stejný počet jako u prvního případu a je zde na to minuta a půl. Za třetí je tu hod na velkou vzdálenost. Tady je to už docela složité. Terč je stejný, ale hází se z dálky devíti metrů pouze tři hody bez zkušebních. Po zásahu terče postoupí závodník o jeden metr kupředu a může znovu házet třikrát. V pravidlech je uvedeno, že musí stát maximálně jeden metr od mety, přičemž je za každou metu deset bodů.  


 


Foto © Depositphotos.com/Colonel65