Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Hwarango aneb boj na život a na smrt

front.post
front.public: 15. 03. 2019
time00-kopie

Dnes si představíme další bojové umění, jehož země původu asi nikoho nepřekvapí. Hwarango, pocházející z Asie, je staré už více než dva tisíce let a jeho učení přišlo z území dnešní Koreje. Jedná se o kombinaci několika bojových umění a jeho specifikum, oproti ostatní bojovým sportům, tkví v tom, že je určen jako boj na život a na smrt.


 Postrádá tedy duševní, duchovní a mentální stránky, které jsou tak časté u těchto sportů, jejichž původ nalezneme v Asii. Obsahuje jak měkké, tak tvrdé bojové techniky a jeho historie je velmi zajímavá.  


 


První škola Hwaranga, neboli ,,výkvět mládeže“, vznikla v období, kdy korejskému poloostrovu vládlo království Silla a pod dohledem nejvyššího buddhistického mnicha, jenž se v zemi nacházel, Won Kwang Bopsa, započalo právě Hwarango, škola intelektuálního a vojenského umění. Kromě synů krále Silli, se ve škole nacházelo také mnoho oddaných válečníků a bojovníků, kteří díky skvěle zvládnuté technice, jenž Hwarango učí, dokázali přemoci mnohem silnější království, které to jejich ohrožovala, a získali tak právo vládnout korejskému poloostrovu na mnoho století dopředu.  


 


Úpadek Hwaranga nastal až ve chvíli, kdy se vlády chopila dynastie Ri a korejská verze kodexu Bušidó (tak bylo Hwarango také velmi často nazýváno), který byl známý především v Japonsku, byl na několik let uvrhnut v zapomnění. Teprve až na začátku padesátých let našeho století, začali korejští bratři Joo Bang Lee a Joo Sang Lee, toto umění opět studovat a díky možnosti cestovat dostali Hwarango do Spojených států amerických. Tam se stalo v jeho počátcích velmi populární, jelikož všechno nové budí zájem. Popularitu si však udrželo i v následujících letech.  


 


V mnoha místech a různých podobách, se toto učení dochovalo dodnes. Hwarango lze považovat za velmi drsné umění a bojovníci, jenž se mu věnují, musí splňovat několik podmínek a vlastností. Mezi jinými se zde nacházejí lidskost, zdvořilost, důvěra v přátelství a v neposlední řadě vědění. Jak si lze povšimnou, klade se zde velký důraz také na intelekt. Podle základního kodexu Hwaranga by měl být bojovník také oddán své zemi a svým rodičům, důvěra a bratrství meze přáteli, je u tohoto umění vyžadována také. Jako poslední můžeme uvést, že bojovník Hwaranga nesmí nikdy ustoupit v boji tváří v tvář jinému bojovníkovi. Čest zde tedy hraje také velmi důležitou roli. I v České republice najdeme pár škol, které se zabývají tímto uměním, a tak není problém se do tajů Hwaranga položit během tréninku, například po náročném pracovním dni.


Foto © Depositphotos.com/creatista