Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Kdo byl generál Patton

front.post
front.public: 02. 08. 2014
time01
Generál George Smith Patton, narozený 11.11.1885 v Kalifornii se pro Českou republiku stal symbolem konce druhé světové války v Plzni, kam jeho vojska dorazila na základě dohody vítězných velmocí. Jeho jméno je spojeno se zaváděním pokrokových metod tankového válečnictví do armády USA. 


Byl absolventem prestižní vojenské školy ve West Pointu, neboť jeho významná a bohatá rodina měla dlouhou vojenskou tradici. Zpočátku působil u jezdectva a už v roce 1913 sepsal svou první vojenskou učebnici - příručku pro výcvik šermu šavlí.

Pod vedením generála Pershinga se zúčastnil tažení do Mexika za účelem potlačení povstání Pancho Villy. V expedičním sboru ve Francii se blíže seznamuje s těžkou vojenskou technikou, která se stala jeho hlavním zájmem už během první světové války.

Po jejím skončení byl jmenován velitelem tankových vojsk Spojených států. S touto technikou se účastní i invaze do Severní Afriky. Jeho velitelské schopnosti se naplno projeví po porážce americké armády v průsmyku Kaserine, kde dokáže znovu seskupit demoralizované vojáky, kteří se pak výrazně podílejí na porážce německé armády pod vedenim generála Rommela.


Poté působí generál Patton na Sicílii, v Anglii. Za trest je odvelen k maskovacímu manévru souvisejícímu s vyloděním spojenců v Normandii a není mu umožněno se akce přímo účastnit.

Generál Patton nebyl příliš oblíbený a byl proslulý svou arogancí a bezohledností vůči vojákům, nadřízeným i vůči jiným jednotkám vlastní armády. Kupředu jej hnal pocit vlastní výlučnosti a nadřazenosti vůči ostatním lidem. Všude chtěl být jako první bez ohledu na strategii ostatních a každý pokus jej zabrzdit pokládal za osobní urážku.

Možná proto byl na bojištích druhé světové války tak úspěšný, protože se neohlížel na nic a směřoval jen za úspěchem. A možná proto, že nevybíravě vyjadřoval své názory nejen na své vojáky a velitele, ale i na spojence a politickou situaci na konci války, byl "uklizen" do nevýznamného postu v Bavorsku. V prosinci 1945 však umírá na následky dopravní nehody. Jeho hrob najdeme na hřbitově amerických vojáků v Lucembursku.