Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Kondiční příprava sebeobrany

front.post
front.public: 31. 10. 2018
000

Pro člověka vystaveného násilné konfrontaci hraje v rámci sebeobrany kondiční příprava významnou roli. Pravdou také je, že psychickou a fyzickou přípravu nelze podceňovat. Rozhodně ale platí, že třeba sportovci, kteří jsou zvyklí čelit stresu, tělesnému a duševnímu napětí, lépe zvládají střet s útočníkem než jedinci bez jakékoliv přípravy. Proto je kondiční příprava sebeobrany poměrně důležitým motivem pro obranu proti útočníkovi.


 Mít kondici, čili podmínku pro vykonání určité činnosti, je základem úspěchu v rámci sebeobrany. Tomu, aby kondice člověk dosáhl, je nutné věnovat pravidelný trénink. A neméně důležité je znát cíl kondiční přípravy. Tím je pochopitelně připravenost proti fyzickému napadení.  


 


Mezi hlavní principy kondiční přípravy patří všestrannost, aby byly připraveny všechny pohybové schopnosti, funkčnost - čili mít dostatečnou sílu a rychlost, koordinační schopnosti pro správné reakce a orientaci. V neposlední řadě psychologická příprava, která spočívá v udržení tělesné a psychické rovnováhy.  


 


Přípravu pro střet s útočníkem mohou velice usnadnit speciálně zaměřené kondiční programy. Ty se zaměřují především na funkční trénink zdůrazňující celkovou fyzickou zdatnost, využití přirozených pohybů, rozvoj všech pohybových schopností a práce s tělem. Mezi tyto kondiční programy můžeme zahrnout CrossFit, TacGym Spartan Challenge, 300 – Spartan Workout nebo Kettlebell Challenge. Dvě techniky vám záhy představíme.   Kondiční program CrossFit můžete provádět v halách i venku. Primárně se cvičí s vlastní hmotností a také se využívá jednoduché náčiní – kruhy, činky, hrazda, švihadlo, kettlebell apod. CrossFit umožňuje rozvíjet celkovou vytrvalost, zejména díky sérii cvičení, aerobní a dynamickou sílu.  


 


TacGym Spartan Challenge se zaměřuje primárně na vytrvalost, sílu, orientaci v prostoru a ohebnost těla. Základem jsou tři cviky na samotné cvičení a tři cviky pro regeneraci. Mezi základní cviky patří pád vpřed s převratem, přenos váhy ve dřepu ze strany na stranu a cvik – dřep, klik, dřep. Intenzivní trénink trvá minutu, pak následuje minuta relaxace a další minuta tréninku. Cviky pro regeneraci jsou pak určeny pro uvolnění celého těla.