Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Nejhorší válka století

front.post
front.public: 09. 07. 2015
time02
2. světová válka vypukla 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Poláci se útočníkům hrdinně bránili, ale bez podpory světa a Evropy neměli šanci. Země se stala hlavním dějiště holocaustu a jeho hlavní město Varšava bylo v průběhu války téměř zničeno.

 

Do válečných operací vstoupila v roce 1940 Itálie, v červnu 1940 obsadila německá vojska Paříž a v říjnu začal letecký boj o Británii.

Sovětský svaz, který měl s Německem uzavřen pakt o neútočení se zklamal. Německo 22. června 1941 zákeřně přepadlo jejich zemi. Zpravodajské služby sice upozorňovaly Stalina na tuto možnost a varovaly jej, ale on tomuto varování nepřikládal větší důležitost. Tak zastihla hitlerovská vojska Sověty zcela nepřipravené a tomu odpovídal i počáteční průběh válečných operací.

 

Německá vojska rychle postupovala kupředu a zanechávala za sebou spoušť. V roce 1941 se dostala až k Moskvě. Sověti však své hlavní město ubránili a Hitler zde utrpěl 6. prosince 1941 první potupnou prážku. Ještě netušil, že to je začátek jeho konce.

2. února kapitulovali Němci u Stalingradu a tato obrovská porážka byla počátkem obratu ve vývoji války. Jednu z jejích příčin poznal už Napoleon. Vojska nebyla dostatečně připravena na dlouhou a krutou ruskou zimu. Představa bleskové války vzala, díky urputnosti ruské obrany silně podporované ze zázemí všemi obyvateli země, za své a na změnu taktiky nebyl Hitler dost prozíravý.

 

Další porážku utrpěl v bitvě u Kurska, která byla největší tankovou bitvou všech dob. Pak už se postup vítězící Rudé armády nedal zastavit a skončil až v květnu 1945 v Berlíně, hlavním městě zničeného a totálně rozvráceného Německa.

Tvrdé boje a významné válečné události neprobíhaly jen na území Sovětského svazu. 7. prosince 1941  došlo k napadení americké tichomořské flotily v Pearl Harboru. Japonské letectvo napadlo přístav neočekávaně a zcela jej zničilo. Tato katastrofa však Ameriku nezlomila, ale povzbudila ji k tvrdé odvetě. Obrat války v Tichomoří nastal až 6. srpna 1942, kdy  Japonci utrpěli těžkou porážku v bitvě o Midway.

 

6. června 1944 se Spojenecká vojska vylodila v Normandii a napadla ustupující hitlerovskou armádu.

Pod soustředěným tlakem byla porážka fašistického Německa neodvratná. 25. dubna 1945 došlo k poslední zoufalé bitvě o Berlín a 8. května  1945 německá armáda kapitulovala. To byl konec 2. světové války, války, která stála obrovské utrpení a  miliony lidských životů na frontě i v zázemí a o které se věřilo, že se z ní dostatečně poučíme. Máte ten pocit?

Foto © Depositphotos.com/ALesik