Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Neznámé bojové umění

front.post
front.public: 01. 04. 2019
time01

Bojová umění asijských států jsou stále lákavou podívanou pro neznalé Evropany. Stále více bělochů se je také snaží naučit a přijmout jejich filozofii.   Také tento typ bojového sportu  vychází ze starých stylů buddhistických mnichů, ale k pojmenování  a uznání  došlo až v roce 1938.  


 


Viet vo dao (Viet - Vietnam, vo - bojové umění, dao - učení) se provozuje jako sport a nacvičuje se rovněž za účelem sebeobrany. Toto bojové umění zahrnuje kompletní repertoár technik úderů a kopů, lámacích technik, podmetů, hodů, přerážecích technik a samozřejmě cvičení se zbraněmi. Nejdůležitějším prvkem tradičního Viet vo dao je umění boje s šavlí. V prvních školách, které na území Vietnamu vznikaly v 18. století, byl systém výuky orientován výlučně na reálný boj, ve kterém měla dominantní postavení právě šavle. Jeho výlučným cílem bylo zabíjení či zneškodňování protivníka. Války však netrvají věčně a tak ve 20. století však prodělalo Viet vo dao důležitou transformaci určenou pro mírové podmínky. Útočný styl se změnil na obranný a techniky boje s šavlí nahradily více techniky rukou a především nohou.  


 


trénincích se zaměřuje cvičení především na rozvoj flexibility, prostorové orientace, dobrý postřeh či kondiční zdatnost. Do tréninků jsou zařazeny také speciální cviky na vypěstování odolnosti jednotlivých exponovaných částí těla.  


 


Podstata tohoto bojového umění  spočívá v dokonalé harmonii síly a pružnosti. Cvičenci hledají v bojovém umění vlastní cestu a nemusí pouze bezhlavě poslouchat. Rady a příkazy trenéra jsou jen orientační a snaží se je vést správným směrem.   Navíc techniky jsou natolik pestré, že se každý může zaměřit na svůj vlastní oblíbený styl - sebeobranu, přerážecí techniky atd. Právě na přerážecí techniky je kladen zvlášť velký důraz a to vše při minimální námaze svalů na vykonání ohybu a vstřebání úderu protivníka bez sebemenších následků.   V tomto bojovém sportu se pořádají i soutěže, které se skládají ze dvou částí - předvedení hyen a zápas s použitím ochranné výzbroje. Jejich pravidla jsou jasně a velmi přísně stanovena. Soutěže se dělí na  čtyři žákovské (cap) a 10 mistrovských (dang) stupňů.


Foto © Depositphotos.com/blasbike