Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Orientace a navigace

front.post
front.public: 24. 10. 2018
000  – obnovený – obnovený

Orientace je velmi důležitá a to nejen v neznámém prostředí. Pro přežití může být pak naprosto zásadní. Co to ale vlastně je? Jedná se o schopnost číst v mapách, určit světové strany, zorientovat se v přírodě a určit, jakým směrem se vlastně vydat. 


Orientovat se můžeme několika způsoby: Nejjednodušší variantou je samozřejmě orientace s buzolou nebo kompasem. Magnetická střelka ukazuje vždy k severu a to ale nikoli k zeměpisnému, ale k severnímu magnetickému pólu. Berte tedy prosím v úvahu magnetickou deklinaci. Pro naše destinace v mírném pásu je prakticky nulová, ale v oblastech polárního kruhu již hraje zásadnější roli. Každopádně ať už kompas nebo buzolu je nutné vždy držet ve vodorovné poloze a v jejich okolí by neměl být žádný kovový předmět. Určení směru ovlivňuje i bouřka a blízké vedení elektrického proudu. Často právě takové kabely bývají i záchranou, jelikož stačí jít podle nich. Je také dobré mít u sebe mapu. Máte-li představu o svém okolí, zorientujete se podle terénu a mapy. Horní strana je vždy severní stranou.


 


Nemáte-li u sebe žádnou takovou pomůcku, zorientovat se můžete i pomocí slunce. V našem klimatickém pásmu totiž vychází každé ráno prakticky přesně na východě a naopak zapadá na západě. Ovšem jen pozor na roční období. Během roku se mění azimut východu a západu sluníčka v závislosti na změny deklinace. V létě tedy vychází spíše na východoseverovýchodě, zjara a na podzim na východě a zimě logicky tedy na východojihovýchodě. Naopak potom zapadá v létě na západoseverozápadě, na jaře, na podzim na západě a v zimě na západojihozápadě. V poledne ve 12 hodin, v létě v 13 hodin je Slunce přesně na jihu tedy na severní polokouli.   Orientovat se lze také pomocí slunce a ručičkových hodinek. Pokud je tedy slunečno a nalézáte se v mírném podnebním pásu. Čím totiž blíže směrem k rovníku, tím je určení směru nepřesnější. Logicky je totiž složité určovat směr slunce, když ho máme přesně nad hlavou. Hodinky musí být také nastaveny na místní čas a jít přesně. Nemáte-li ale ručičkové hodinky a víte jaký je čas, ciferník si přestavte nebo nakreslete. Na severní polokouli musí být hodinky ve vodorovné poloze a krátká hodinová ručička míří ke Slunci.


 


Jih pak vidíme pod přímkou protínající polovinu úhlu mezi hodinovou ručičkou a dvanáctkou na hodinkách. Platí-li zrovna letní čas, půlí se úhel mezi hodinovou ručičkou a jedničkou. Na jižní polokouli potřebujeme hodinky mít také ve vodorovné poloze a dvanáctka na ciferníku směřuje na Slunce. Sever je pak zhruba tam, kde pomyslná přímka protíná polovinu úhlu mezi krátkou ručičkou a dvanáctkou. Při letním čase opět půlíme úhel mezi malou ručičkou a jedničkou na ciferníku. Nesvítí-li sluníčko, řiďte se třeba slunečnicemi. Ty se otáčí za Sluncem, přestože je schované za mraky.   K určení světové strany pomůže i měsíc a jeho fáze. Měsíc se totiž zpožďuje následujícím způsobem. V první čtvrtině o 6 hodin, ve fázi úplňku o 12 hodin a ve třetí čtvrtině o 18 hodin. V první čtvrtině je tedy na severní polokouli na jihu v šest hodin večer, na západě pak o půlnoci. Měsíc v poslední fázi, už jen malý srpek, nám ukáže východ o půlnoci a jih v 6 hod ráno. Pokud je letní čas, přičítejte vždy hodinu. Ukážeme vám jeden praktický příklad. Je-li měsíc v první čtvrti a je deset hodin večer, slunce bude na stejném místě v 16 hod.  


 


Světovou stranu poznáme také s pomocí ručičkových hodinek a měsíce. Je-li úplněk, stojí přímo proti slunci, což znamená, že o půlnoci je na jihu, v 6 ráno na západě a v 6 večer na východě. Při letním času na severní polokouli přičtěte hodinu. Proto můžete aplikovat stejnou metodu jako se sluncem. Je tu rozdíl 12 hodin, což podle ciferníku je stejně jedno. Pomoci mohou také hvězdy, které vychází vždy na východě a zapadají na západě. Ideálně sledujte Orion. To je v určitou dobu vidět z obou polokoulí. Ale třeba některá souhvězdí, cirkumpolární, sice nikdy nezapadají, ovšem vidět je lze pouze z polokoule jedné. Pokud hvězdy identifikujete, doporučujeme vám je zakreslit. Počasí se totiž může ráz na ráz změnit a pak by směr přesně určit nešlo. Dobrým pomocníkem je Polárka, nebo-li severka ležící přesně nad severním pólem proto se vlastně ani nehýbe (opisuje jen velmi malou kružnici) a ještě výrazně svítí. Stala se proto klíčovou hvězdou při určování orientace na severní polokouli. Pomyslná kolmice od hvězdy k horizontu (obzoru) ukazuje sever. Najdete ji s pomocí souhvězdí Velký vůz, jelikož je součástí souhvězdí Velké medvědice. Dvě zadní hvězdy z Velkého vozu (Merak a Dubhe) utvoří úsečku a pokud ji 5x prodloužíte po přímce, prozradí vám Polárku (je součástí Malého vozu, který se hledá obtížněji).


Foto © depositphotos.com/Petunyia