Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

První pomoc při střelném poranění

front.post
front.public: 21. 04. 2018
000  – obnovený – obnovený

Jakékoliv poranění ohrožující život lovce je nebezpečnou událostí, na kterou je lepší se předem připravit. Při samostatném lovu je velkou hrozbou i špatné došlápnutí a zlomení si nohy nemluvě o střelném zranění.  Víte, jak se v takové situaci zachovat a jak postřelenému pomoci? Zvládnete se postarat zajištění základních životních funkcí, nebo dokážete jen přivolat pomoct a hledět na umírajícího kamaráda z zpovzdálí?  


 


Účinky střelného poranění


Existují střely s dvojnásobnou rychlostí než je tomu u šíření zvuku. Při takové razanci vzniká v lidské tkáni ohromná intenzivní tlaková vlna způsobující nepředstavitelné poškození až smrt zasaženého. Jaké má střela vůbec účinky?  


 


Průbojný účinek - velikost takového účinku závisí především na velikosti a pevnosti střely a samozřejmě i dopadové rychlosti.


Trhavý účinek - tento účinek vznikne ihned po střetu s kostí, tkání, svalovinou.


Střepinový účinek - tento jev vzniká ve chvíli, jakmile na střelu začne působit odpor ve větší hodnotě, než je dynamická pevnost střely. Takový účinek nacházíme u nábojů s dutou špičkou.


Sekundární účinek - tento účinek není přímo spojen s poraněním vyvolaným střelou, ale uvádí se zde další poškození, které má za následek průchod střely do těla. Úlomky kostí mohou totiž míru zranění zvýšit, stejně tak jako tlaková vlna.


Šok - nadměrné podráždění nervové soustavy může vyvolat prudkou depresi, překrvení a otok jater, plic i mozku. Všechny tyto následky stojí za okamžitým ochabnutím svalstva. Traumatický šok vede k pozdější a rychlé smrti.  


 


Poskytnutí první pomoci je rozhodující


Bez poskytnutí okamžité první pomoci nemá zraněný příliš velké šance na přežití, tedy pokud bude zasažen jeden z mnoha orgánů zajišťující správný chod lidského organismu. V případě, že člověk jeví známky přežití, je bezesporu silně ohrožen na životě. Nejvíce ohrožujícími faktory jsou silné krvácení a útisk dýchacích cest.   Ze všeho nejdříve odstraňte veškeré krevní sraženiny a všechny cizí tělesa z ústní dutiny. Následně zraněného položte do stabilizované polohy, kdy nehrozí zapadnutí jazyka. Následně se musíte postarat o co nejmenší únik krve, přiložte na ránu čisté obvazy a přitlačte. U tepenného zranění musíte použít tlakových bodů. Vše provádějte rychle a co nejdříve přivolejte pomoc. Žádný lovec by neměl mít s poskytováním první pomoci žádný problém, v opačném případě raději zůstaňte doma a všem věcem se přiučte.


Foto © depositphotos.com/zabelin