Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Survival - Rizika spojená s nadmořskou výškou

front.post
front.public: 01. 08. 2020
000

Ještě před tím, než si poukážeme na základní faktory spojené s rizikovostí postupně se navyšujíc nadmořské výšky a jejího dopadu na lidský organismus, poodhalme si, co se za tímto fyzikálním jevem ukrývá.


Hlavní roli zde sehrává pokles barometrického a parciálního tlaku kyslíku, zároveň dochází k postupnému snižování teploty a absolutní vlhkosti. Taktéž nesmíme zapomenout na vyšší radiaci a změny v odporu vzduchu společně s nižší přitažlivostí. Všechny tyto činitelé přímo ovlivňují jakoukoliv aktivitu. Podívejme se na hlavní rizika spojená s nadmořskou výškou.


Riziko hypotermie
S narůstající nadmořskou výškou postupně klesá teplota přibližně asi o 0,65° Celsia na každých 100 metrů výšky bez ohledu na poloze a zeměpisné šířce. 


Riziko dehydratace
Postupně se rozvíjející riziko dehydratace je ve vyšších nadmořských výškách opravdovým nebezpečím. Připustit si pocit žízně není vůbec jednoduché. Je nutné si uvědomit, že horský studený vzduch ve vyšší poloze má razantně snížený tlak vodních par s klesající tendencí o 25 % na každých 1000 m, čímž se snižuje celková vlhkost. 


Riziko Hypoxie
Při výčtu rizik rozhodně nesmíme zapomenout na hypoxii, která je vyvolána pocitem kyslíkové nedostatečnosti. K propuknutí tohoto stavu stačí, aby se snížila schopnost dopravy v jedné z mnoha cest vedoucích k našim buňkám.


Jak se brání naše tělo?
Déle trvající působení nadmořské výšky se po mechanické stránce lidského organismu začne projevovat navýšenou tvorbou hemoglobinu a červených krvinek. Transport se po týdnu zvyšuje o 16 % a u aklimatizovaných jedinců až o 28 %. Adaptační změna je samozřejmě doprovázena postupným poklesem klidové tepové frekvence a navýšením kondiční kapacity plic. 


Jak dlouho trvá adaptace
Na atmosférické a fyzikální změny přicházející s vyšší nadmořskou výškou je nutné se aklimatizovat. Tento komplexní proces trvá i několik týdnů v závislosti na organismu a dosaženém výškovém bodě. Adaptaci rozdělujeme do tří fází.   • Akomodace - během prvního týdne se projevuje bezprostřední reakce a odpověď organismu na hypoxii. Pocítíte celkovou únavu a sníženou výkonnost. Hodně často se hovoří o příjezdové reakci.  • Adaptace - tělo se postupně ztotožňuje s novým prostředím a stává se pro další dny a výkon připravenější. Příjezdová únava se střídá s typickou optimistickou euforií.  • Aklimatizace - zde se vaše tělo dostává do celkového přizpůsobení. Tato fáze zahrnuje komplexní organické změny a funkční postoje v závislosti na déle trvající hypoxii.


Akutní výškové onemocnění
S nedostatečně provedenou aklimatizací, která se objevuje při prudkém výšlapu bez řádného přizpůsobení se objevují doprovodné nežádoucí symptomy, které se souhrnně nazývají akutní výšková nemoc. Mezi nejzávažnější symptomy pak patří otok mozku. Více jak polovina lidí trpí těmito symptomy nad bodem 4 300 metrů. Čtvrtina pak při dosažení výškového bodu 2 500 metrů.