Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Zahraniční vojenské mise

front.post
front.public: 02. 05. 2015
time04
Ve všech světadílech dochází k neklidu, řeší se různé politické a ekonomické problémy. Také dříve poměrně klidná Evropa se po rozpadu Sovětského svazu a jejích satelitů změnila a státy, které byly dříve svázány s různými velmocemi se chtějí osamostatnit, nebo se jim to již podařilo. Nemají však zatím takové zkušenosti, aby vyřešily všechny problémy, které s tímto krokem souvisí ani pevné ekonomické zázemí.

Dalším problémem je rozdíl náboženství, netolerance islámu, světové ropné bohatství  a další aspekty, které k neklidu přispívají. Tradičně samostatným problémem jsou africké země, které stále řeší zejména ekonomické problémy, nedostatek potravin, vládnou zde nepřehledné mocenské boje.


Aby byl zachován alespoň částečný klid na planetě, je zapotřebí pomoc a někdy i zásahy silných velmocí nebo politických uskupení a to jak humanitární a charitativní, tak někdy i vojenskou formou. Vojenské zásahy mají také civilní charakter, který spočívá v pomoci při obnově země po válečných operacích a pomoci zdravotnické. K tomuto účelu slouží vojenské mise. Česká republika se jako členský stát NATO do těchto  vojenských i humanitárních misí  aktivně zapojuje.


Výraz mise pochází z latinského výrazu missio, které označuje poslání nebo úkol. I když má pro české vojáky tento úkol civilní charakter, musí se na něj připravovat stejně jako na vojenskou operaci, protože tyto akce probíhají v zemích, kde vládne neklid a někdy válečný stav a v těchto podmínkách se často nerozlišuje mezi těmi, kdo chtějí zemi pomoci nebo jí naopak uškodit. Proto, i když nejsou nasazováni přímo do bojových situací, setkávají se s nimi každý den, o čemž svědčí třeba právě včerejší napadení základny rekonstrukční jednotky v Lógaru. Dva čeští vojáci již letos svou účast v zahraničních vojenských misích zaplatili životem a další při nich byli raněni. Teroristické útoky stály život také českého velvyslance v Pákistánu Ivo Žďárka.


Proto naši vojáci, kteří jsou vysíláni do těchto zemí procházejí složitým výcvikem, který je zaměřen nejen na bojové akce a zvládnutí bojové techniky, ale také hlavně na psychologické dopady , které na ně účast v akci může mít.


Musíme vzít v úvahu, že čeští vojáci neměli možnost se zapojovat do bojových akcí a jinak vypadá situace při výcviku a jinak v reálu. V zemích, kam jsou vysíláni jsou také odlišné přírodní podmínky, náboženství a způsob života, hygienické podmínky, které mohou mít velmi negativní dopady na zdravotní stav účastníků mise, který se může projevit za velmi dlouhou dobu, zvyky a další aspekty, na které si musí zvyknout a naučit se s nimi žít bez toho, že by za sebou měli zázemí rodiny a naší civilizace. Už srovnat se psychicky s tím, že je třeba i zabíjet je velmi náročná situace a další pak ocitnout se sám o ohrožení lidmi, kteří se v podmínkách dokonale vyznají. Nezvyklé situace vyvolávají obrovské psychické napětí, které může mít nedozírné následky.


Tyto stavy se mohou projevit i následně, po návratu z mise, třeba i za několik let. Zkušenosti má v tomto směru americká armáda, která řešila psychické dopady na vojáky, kteří se vrátili z války ve Vietnamu nebo v Koreji. Někteří se se situací nevyrovnali do konce svého života.


Součástí psychologické  přípravy je také  přípravou sociálně-kulturní, ve které se vojáci seznamují s kulturou země, do které jedou, se zvyky, tradicemi, způsoby chování, co je vhodné a co nevhodné, zdokonalují se v jazykových znalostech a tak dále. Sociokulturní příprava je velmi důležitá, protože při průzkumech v SFOR a KFOR bylo zjištěno, že naši vojáci mají o zemích, kde mají působit velmi omezené znalosti a některým, pro danou zemi důležitým aspektům, nepřikládají velkou důležitost. Přitom právě orientace v těchto aspektech jim často může i zachránit život.


Systém přípravy se stále zdokonaluje, protože naši vojáci již měli možnost získat některé konkrétní zkušenosti a z těch se dá vycházet,. Nejsložitější situací procházeli zřejmě účastníci naší první mise. V současné době lze již pracovat se zkušenostmi z Kosova, Afghánistánu, Iráku nebo  Bosny a Hercegoviny či Pákistánu, kde naši vojáci v rámci operací NATO působili a působí.


Nutno říci, že jejich zapojení do těchto operací a plnění  uložených úkolů bylo, i přes poměrně malé zkušenosti, vysoce hodnoceno a velitelství NATO si cenilo i jejich rychlé adaptace na místní podmínky, bojové připravenosti a také schopnosti plnit i velmi složité úkoly.
Přes tuto potěšující zprávu musíme myslet na ty, kteří při těchto misích položili své životy nebo obětovali zdraví. Bohužel, ideální svět, kde by takovéto akce nebyly zapotřebí asi nikdy nebude.Foto © Depositphotos.com/lucidwaters