Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Základy sebeobrany a předcházení konfliktům

front.post
front.public: 12. 05. 2018
000

Pod pojmem sebeobrana se mohou skrývat konkrétní bojové techniky, použití obranných prostředků či souhrn určitých zásad chování, jejichž cílem je zajistit naše bezpečí. Nejlepší je však nahlížet na sebeobranu jako na kombinaci všech výše zmíněných činností.


 


Prevence aneb jak snížit riziko
Nejlepším způsobem sebeobrany je samozřejmě prevence. Dodržování určitých zásad nám pomůže vyhýbat se nebezpečným situacím a tím minimalizovat riziko útoku. Neměli bychom se například pohybovat osamoceně v nočních hodinách. Pokud to jinak nejde, je na místě vyhnout se nebezpečným lokalitám, jako jsou odlehlé části města, špatně osvětlená prostranství, parky a podchody. Ideální je zdržovat se tam, kde se i v nočních hodinách vyskytuje větší množství lidí a na sídlištích a méně přehledných úsecích se držet uprostřed ulice.


 


Vyhněte se konfliktu
Pokud se dostaneme do rizikové situace, měli bychom se nejprve snažit konfliktu zabránit. Pokud útok bezprostředně nenastal a jde pouze o slovní spor, je zapotřebí nenechat se vyprovokovat, zůstat v klidu a místo konfliktu co nejdříve opustit. V některých situacích však naše snahy o urovnání nepomohou. Je tedy důležité mít po celou dobu na paměti, že útok může přijít. Vždy bychom si měli hlídat záda, vnímat okolí a připravovat si ústupovou cestu. Měli bychom i zvažovat, jak nám naše okolí a předměty poblíž mohou při obraně pomoci.


 


Obrané pomůcky
Za účelem sebeobrany byly vyvinuty nejrůznější obranné pomůcky. Každá z nich má své výhody i nevýhody a může se lépe hodit v odlišných situacích. Patří sem například pepřové spreje, tasery, boxery, obušky, či plynové pistole. Je záhodno umět využít i osobní věci, jako jsou klíče či jiné předměty, které máme v dosahu.


 


Závěr
Nejlepší sebeobranou je vyhýbání se nebezpečným situacím a snaha zamezit konfliktu. Pokud k útoku přeci jen dojde, je důležité umět se aktivně bránit, využít všechny dostupné prostředky a opustit místo konfliktu jakmile eliminujeme bezprostřední nebezpečí. Buďte vždy připraveni!