IT zelenější o 40 %: Energetickou úsporu mohou přinést i repasované notebooky

front.post
front.public: 16. 05. 2024
DigitalWorkplace-ilustracni-Depositphotos-min

Cesta k uhlíkové neutralitě je dlouhá a náročná. Firmy si ji však mohou zkrátit, pokud se zaměří na zařízení pro koncové uživatele. Počítače, monitory, tiskárny nebo chytré telefony generují v rámci IT sektoru třikrát více emisí CO2 než provoz datacenter. O více než dvojnásobek pak překonávají emise z provozu sítí. Vyplývá to z údajů společnosti Atos, která stojí za projektem „udržitelného digitálního pracoviště“. Například využívání repasovaných notebooků by přineslo přibližně 40% snížení emisí uhlíku v porovnání s obměnou za zcela nové stroje. Klíčové je také sofistikované monitorování funkčnosti nebo využití vyřazené techniky pro charitativní projekty. Koncept společností Atos s prvky cirkulární ekonomiky již využívá řada velkých i menších společností ve světě nejen ke snižování uhlíkové stopy, ale také posilování strategie ESG.


„Cesta k udržitelnému IT je mnohem snazší, než si lidé myslí. Nemusíme se rozhodovat mezi tím, jestli uděláme správnou věc pro planetu, nebo zajistíme bezpečnost a efektivitu podniku,“ říká Sébastien Vibert, který má ve společnosti Atos na starost projekt „Udržitelného pracoviště“. „Celkově více než 50 % všech emisí uhlíku podnikového IT pochází ze zařízení pro zaměstnance. Na počítačový monitor je to zhruba 400 kg emisí uhlíku, 300 kg na notebook a 50 kg na chytrý telefon. Přidejme tiskárny, náhlavní soupravy, klávesnice, myši a dostaneme se na velmi vysoká čísla. Pokud se na data podíváme blíže, tak 72 % těchto emisí připadá na samotnou výrobu zařízení.“


Pracoviště ve firmách mají na emise uhlíku větší vliv než jakákoli jiná část prostředí ICT. Zatímco zařízení koncových uživatelů produkují 57 % skleníkových plynů, provoz sítí jich generuje 24 %, na datacentra pak připadá 18 % emisí. Přehodnocení životního cyklu jednotlivých zařízení dokáže významně přispět ke snížení celkových emisí uhlíku. Společnost Atos proto vytvořila koncept tzv. „Udržitelného pracoviště“ s prvky cirkulární ekonomiky. Firmám, které se do něj zapojí, pomáhá s postupnou obměnou techniky za výkonná zařízení s nízkou uhlíkovou stopou. Také posiluje zapojení zaměstnanců do ekologických opatření a vytváří novou sociální a environmentální hodnotu v dodavatelském řetězci ICT. Navíc představuje nástroj k snadnějšímu dosažení cílů strategie ESG, tedy zodpovědnému chování ve vztahu k ekologickým, společenským a správním dopadům jejich podnikání.


Čtyři pilíře udržitelného pracoviště


Koncept udržitelného digitálního pracoviště se opírá o čtyři, vzájemně propojené oblasti. První zahrnuje zařízení s nízkou uhlíkovou stopou. Vzhledem k tomu, že v životním cyklu ICT produktů připadá na výrobu zhruba 72 % emisí CO2, prodloužení jejich životnosti, resp. využívání repasované a renovované techniky přináší významnou ekologickou úsporu. U běžného firemního notebooku se jedná o ekvivalent cca 316 kg CO2 a 190 000 litrů vody. Společnost Atos spolupracuje s řadou partnerů, kteří zajišťují profesionální repasi. Firmy tak mohou své zaměstnance vybavit výpočetní technikou s nízkou emisní stopou, ale přitom dostatečným výkonem pro každodenní práci.


Další součástí udržitelného pracoviště je pokročilá analytika. Atos poskytuje firmám nástroje, s jejichž pomocí dokáží vyhodnocovat potřeby lidí v týmech. Zahrnuje také stovky metriky pro sledování výkonnostních parametrů jednotlivých zařízení. Například na noteboocích lze monitorovat baterii, pevný disk, operační paměť, vytížení systému při práci nebo padání aplikací. Zařízení pak získá skóre určující, jestli je funkční, nebo jestli potřebuje servisní zásah, upgrade komponent či rovnou výměnu.


Třetí okruh se týká zapojení zaměstnanců. K dispozici jsou mimo jiné personalizované virtuální nástěnky, gamifikace a odměny. Zaměstnanci mohou získávat body za to, jak ekologicky a efektivně pracují se svým IT. Sociální skóre mohou zlepšit například odevzdáním vysloužilého zařízení pro potřeby charity. Zelené skóre pak budují třeba tím, jak mají nastavené režimy spotřeby, resp. spoření energií.


Poslední, čtvrtá oblast zahrnuje lidský rozměr IT – podporu komunit, znevýhodněných skupin nebo kolegů se speciálními potřebami. Nejčastěji se jedná o přesun vysloužilé techniky. Typicky počítačů, které už nezvládají firemní nároky, ale dokáží posloužit v domácnostech nebo školách.


Program udržitelného digitálního pracoviště je pouze jedním z projektů, kterými se společnost Atos věnuje udržitelnosti v IT. Za své aktivity získává pravidelně různá ocenění. Je čtyřnásobným držitelem platinové plakety EcoVadis, prestižního francouzského ocenění za ekologii. Sedmkrát za sebou pak Atos dosáhl úrovně „Leader“ v hodnocení dodavatelů technologií a služeb pro digitální pracoviště od společnosti Gartner.